De gehele universiteit maakte gebruik van SharePoint 2013 (m.u.v. studenten). Het functioneel beheer hiervan ligt bij een centraal Functioneel Beheer team. Mij is gevraagd om voor enkele maanden versterking te geven aan dit team en om tevens extra kennis in dit team in te brengen. Daarnaast eindgebruikers, maar ook kerngebruikers, aan het handje nemen in het gebruik, door het leveren van o.a. werkinstructies of trainingen. Verder zorgen dat meldingen vanuit TopDesk adequaat werden opgelost en gedocumenteerd.