Versiebeheer in Sharepoint

versioningSharePoint biedt mogelijkheden aangaande versiebeheer op documenten. Hierin wordt onderscheid gemaakt in primaire en secundaire versies. Een secundaire versie is een 0.1 en een 0.2 etc. Een primaire is een 1.0 en een 2.0. versie.

Wat kan je nu met deze versies?

  1. Concepten en definitieve stukken
    Je kan een secundaire versie beschouwen als een concept document, welke voor een beperkte groep mensen zichtbaar is. Zodra je hem publiceert als een primaire versie, zal deze beschikbaar worden voor de overige gebruikers.
  2. Terughalen oudere versies
    Wanneer je om welke reden dan ook een oudere versie terug wilt halen, dan kan dit zonder enkel probleem. Dit geldt voor zowel de primaire als de secundaire.
  3. Vergelijken van versies
    Wanneer je een oude versie opent in Word, dan wordt je gevraagd hoe je het document wilt openen. Je kan nu kiezen voor de optie “Compare”. De oude versie wordt geopend naast de meest recente versie. Zodoende worden de verschillen enorm snel zichtbaar.